Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenlik

 

 

 

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

ARAS, ülkemizde bu sektörde faaliyet gösteren ilk şirketlerden olup, 23 yılı aşkın bir süredir, gemi kurtarma ve deniz inşaatı alanlarında hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz kısaca şunlardır:

 • Deniz İnşaatı Faaliyetleri,
 • Romorkör Hizmetleri,
 • Gemi Kurtarma,
 • Enkaz Kaldırma,
 • Sismik Araştırma Destek ,
 • Açık Deniz Destek Hizmetleri,
 • Sualtı dalış Hizmetleri,
 • Arge,Ofis Faaliyetleri
 • Sismik Araştırma,
 • Ofis Faaliyetleri 

ARAS bünyesindeki her firma, hizmetlerini sunarken gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, “Önce Sağlık, Güvenlik ve Çevre” ilkesiyle, müşterilerinin beklentilerini aşan bir hizmet vermektedir.

Kurmuş olduğumuz Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi ile ARAS Yönetimi:

 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri ve bunların önem durumunu değerlendirerek, çevre kazasını, iş kazasını ve meslek hastalıklarını önleyeceğini,
 • Doğal kaynakların en verimli ve etkin şekilde kullanılacağını,
 • Atıkları en aza indireceğini ve atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf edeceğini,
 • Her türlü kirliliği kaynağında önleyerek ve azaltarak çevreyle uyumlu ve duyarlı hizmet vereceğini,
 • Çalışan tüm personeli ve ilgili tarafları eğiteceğini, sorumluluk bilincini ve yetkinliğini arttıracağını ve çalışanların sisteme katılımını sağlayacağını,
 • Ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve konvansiyonlar ile diğer gerekliliklere uyacağını,
 • Tüm paydaşlarının isteklerini ve ilgili standartların gereklerini beklentiyi aşarak karşılayacağını,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek Entegre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmeyi,
 • Bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.

 

 

 

 

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

 

ARAS, Entegre Yönetim Sistemi’nin kapsamını belirlerken müşterilerine sunmuş olduğu hizmetleri,  kuruluşun bağlamını ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentisini dikkate almıştır. Bu bilgiler doğrultusunda

Entegre Yönetim Sistemi aşağıdaki ARAS şirketlerinde ve faaliyetlerinde uygulanır.

 

Aras Deniz İnşaat A.Ş.

Postane Mah. Rauf Orbay Cad. Ahmet Şimşek Villaları No:233 Tuzla / İSTANBUL

Deniz İnşaat

Römorkör Hizmetleri

Gemi Kurtarma Hizmetleri

Enkaz Kaldırma Hizmetleri

Sismik Araştırma Destek Hizmetleri,

Açık Deniz Destek Hizmetleri,

Sualtı Dalış Hizmetleri,

Aras Romorkör Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Postane Mah. Rauf Orbay Cad. Ahmet Şimşek Villaları No:233 Tuzla / İSTANBUL

Römorkör Hizmetleri,

Gemi Kurtarma Hizmetleri,

Enkaz Kaldırma Hizmetleri, Sismik Araştırma Destek Hizmetleri,

Açık Deniz Destek Hizmetleri

Aras Acil Müdahale ve Gemi Kurtarma Tic. Ltd. Şti.

Postane Mah. Rauf Orbay Cad. Ahmet Şimşek Villaları No:233 Tuzla / İSTANBUL

Romorkör Hizmetleri,

Gemi Kurtarma Hizmetleri,

Enkaz Kaldırma Hizmetleri

Pelican Denizcilik San. Tic. Ltd. Şti.

Postane Mah. Rauf Orbay Cad. Ahmet Şimşek Villaları No:231 Tuzla / İSTANBUL

Deniz İnşaatı Faaliyetleri